ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2
ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3
บันทึกนัด
ขั้นตอนที่ 4
กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 5
อ่านคำแนะนำ
กรุณาเลือกประเภทบัตรประจำตัว